Geotextílie

Geotextília (GTX) je plošný, flexibilný, porézny prvok vyrobený prevažne zo syntetického vlákna, usmerneného alebo náhodne rozptýleného. Vlákno sa môže spájať mechanicky, chemicky, tepelne, tkaním alebo pletením. Geotextília sa najčastejšie používa pri vytvorení separačnej vrstvy oddeľujúcej dva materiály rôzneho zloženia, na vytvorenie ochrany geomembrán a izolácií citlivých na porušenie, vytvorenie filtračnej vrstvy drenáží z prírodného kameniva a pri dočasnej a trvalej stabilizácii plôch.

K dispozícii máme na sklade polyesterové geotextílie

200 g/m2 (2 m a 4 m šírky) cca 5000 m/2

300 g/m2 do 5000 m/2

Comments are closed.