O nás

rempkoSpoločnosť REMPKO s.r.o. bola založená v roku 1999 ako obchodno- stavebná spoločnosť so sídlom na Teslovej 3 v Košiciach. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti od počiatkov založenia bol predaj rôzneho stavebného materiálu a realizácie stavieb. Etablovanie na stavebnom trhu prebehlo takmer okamžite. Postupom času spoločnosť získavala nové skúsenosti a zabudovala sa do povedomia odberateľov, ale aj ostatnej verejnosti ako spoľahlivá firma. Zároveň zvyšovanie konkurencie na stavebnom trhu vstupom Slovenska do európskych spoločenstiev a príchod zahraničných korporácii spôsobilo, že spoločnosť sa začala špecializovať na užšiu základňu aktivít v stavebníctve, kde dokázala stabilne udržiavať konkurenčnú výhodu na miestnom a regionálnom trhu. Najvýraznejšou časťou podnikateľskej činnosti je spracovanie a predaj betonárskej ocele. Taktiež je spoločnosť zameraná na obchod s geotextíliou, geomrežou a poskytovaním služieb spojených s dodávkami tovaru. Naša spoločnosť je momentálne jedininým distribučným strediskom žľabov HydroBG na východnom Slovensku.

Neváhajte si prezrieť naše referencie, projekty a taktiež často kladené otázky.