Solbet

Porobetón spoločnosti SOLBET Kolbuszowa S.A. je výrobok vyznačujúvisa najlepšími ekologickými vlastnosťami, priaznivý pre človeka a životné prostedie. Na výrobu porobetónu sa používajú tieto suroviny: piesok s vysokým obsahom kameňa, vápno, cement, voda a stopové množstvá hliníkového prášku. Tento prášok o výsledku reakcie s hydroxidom vápenatým sôsobí uvoľnenie vodíka, ktorý týmto spôsobom kyprí celú hmotu a umožňuje vzniknutie malých pórov. V takto nakyprenej hmote miesto vodíka zaujme vzduch, ktorý natrvalo ostane v póroch. Vďaka veľkému množstvu pórov vyplnených vzduchom je porobetón ľahký a vyznačuje sa vysokými izolačnými vlastnosťami. Tým sa odlišuje od všetkých ostatných konštrukčných materiálov, ktoré sa používajú pri výstavbe obvodových stien. Vďaka pórovitej štruktúre steny ''dýchajú''. Dobre vlastnosti akumulácie tepla zaručujú, že dom nepodlieha zmenám teploty, vďaka čomu sa v ňom udržiava príjemná mikroklíma. Porobetón má veľké ekonomické výhody, pretože umožňuje dosiahnúť značné úspory tepelnej energie.

Comments are closed.