Geomreže

Geomreža (GGR) je plošný, ohybný, tuhý alebo polotuhý prvok vyrobený zo vzájomne sa ortogonálne križujúcich ťahových prvkov vytvárajúcich pravidelnú štruktúru. Otvory plošného prvku sú väčšie ako 50 % z celkovej plochy. Ťahové prvky sa spájajú tkaním, pletením, tepelným spojením s následným napínaním. Hlavná funkcia geomreže v horninovej konštrukcii je výstužová, to znamená, že sa geosyntetická výstuž využíva na prenos ťahových a/alebo šmykových síl na zvýšenie stability a únosnosti konštrukcie. Geomreža slúži na vystuženie horninových konštrukcií dopravného staviteľstva, zakladanie násypov na pilótach, zvýšenie únosnosti podložia, vystuženie strmých svahov a asfaltových vrstiev.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Comments are closed.